Dobre praktyki są niezbędne, żeby ochronić środowisko naturalne

Kamień naturalny, granit
Napisał: http://sxc.hu
Na podstawie: http://sxc.hu
Aktualnie ogólnie pojęta ekologia odgrywa bardzo istotną rolę przykładowo w samej tylko gospodarce większości państw świata, w tym także i Polski. Bardzo dużą uwagę przykłada się głównie do tego, czy konkretne inwestycje realizowane w najróżniejszych dziedzinach nie oddziałują negatywnie na nasze środowisko naturalne. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (na tej stronie) ma rzeczowo ocenić wpływ planowanego przedsięwzięcia – budowlanego czy wydobywczego, na środowisko naturalne (w tym także na zdrowie ludzi).

Kompleksowość takiego dokumentu wymaga, aby znajdowała się w nim weryfikacja raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który powinien być dostarczony przez inwestora danego projektu, a także zdobycie koniecznych uzgodnień i opinii prawnych. Jednocześnie, zgodnie z konwencją z Aarhus w tego typu postępowaniu musi być zagwarantowany udział społeczeństwa. Zazwyczaj taki raport przedsięwzięcia na środowisko jest udostępniony, a co się z tym łączy, może się okazać, iż również kolejni ludzie zaczną jeszcze dodatkowo przykładać uwagę na aspekty, o których samodzielnie nawet nie pomyśleliśmy.

Jak łatwo można się domyślić, raporty ooś ma za zadanie określenie, w jak dużym stopniu taka inwestycja będzie szkodziła środowisku naturalnemu w regionie. Jest to niezwykle istotne, bowiem bez tego możemy w ogóle nie zdobyć pozwolenia na realizację swojego przedsięwzięcia, zatem w żadnym wypadku nie wolno nawet odrobinę tego zaniedbywać. Oceny takie są przygotowywane przez osoby które posiadają do tego odpowiednie uprawnienia – wyłącznie w takim przypadku mają one jakiekolwiek znaczenie.

Aktualnie na terenie całej Polski swoją działalność prowadzi bardzo wielu specjalistów w tej dziedzinie, zatem w obliczu potrzeby odszukanie kogoś dobrego nie powinno sprawić nam raczej żadnych dużych trudności. Na ogólną ocenę danej inwestycji może oczywiście wpływać całe mnóstwo najróżniejszych, istotnych czynników. Wiele zależy chociażby od tego, jaki tak właściwie jest charakter naszej inwestycji i jak dużo zanieczyszczeń może ona generować już w czasie działania.

Co ważne, to rezultaty z takich badań muszą być dostępne całej opinii społecznej, przez to właśnie tworzony jest później raport oddziaływania. Dzięki temu kolejni specjaliści też mogą zdawać swoje zdanie, co więcej mają szanse oni podważać to co jest zawarte w danym raporcie i ma szanse się okazać, że jednak taka inwestycja powstanie, albo odwrotnie, ostatecznie będzie ona zablokowana. Te wszystkie działania mają na celu ochronę ludzi i przyrodę przed zgubnymi skutkami ogromnych, ingerujących w nasze życie, działań. Nikt przecież nie podważy zalet rozwoju, jest to bardzo istotne w każdej dziedzinie, jednak należy mieć na uwadze, że rozwój tak, ale nie za wszelką cenę.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2014-11-04 07:26:44
Tagi: oceny